ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ο Λογοθεραπευτής με τη χρήση σταθμισμένων τεστ αναλύει λεπτομερώς το λόγο του παιδιού και αξιολογεί το φωνολογικό, το σημασιολογικό και το πραγματολογικό του σύστημα καθώς και την επικοινωνιακή του ικανότητα και τη σωστή έκφραση, κρίνοντας αν αποκλίνει ή όχι από τα φυσιολογικά στάδια ανάπτυξης του λόγου σύμφωνα με τη χρονολογική του ηλικία.

Με τη λογοθεραπευτική αξιολόγηση μπορούν να αξιολογηθούν:

 • Δυσκολίες στην ομιλία (δυσκολία στην άρθρωση συγκεκριμένων φωνημάτων, παράλειψη ή αντικατάσταση αυτών, ελλιπής φωνολογική ενημερότητα)
 • Δυσκολίες στη ροή της ομιλίας (π.χ. τραυλισμός, ταχυλαλία, βραδυγλωσσία)
 • Δυσκολίες στην επικοινωνία (π.χ. το παιδί δυσκολεύεται να κάνει έναρξη επικοινωνίας με συνομήλικους και ενήλικες ή δε χρησιμοποιεί το λόγο για να επικοινωνήσει με τους γύρω του)
 • Δυσκολίες στο λόγο (π.χ. περιορισμένο λεξιλόγιο, δυσκολία στην ανάκληση λέξεων και στην κατονομασία αντικειμένων, δυσκολία στην κατανόηση του λόγου, δυσκολία στην αφήγηση και στην περιγραφή, δυσκολία στην ικανότητα δομημένης συζήτησης)
 • Δυσκολίες στη φωνή (π.χ. το παιδί δυσκολεύεται να χρησιμοποιήσει τον κατάλληλο τόνο στη φωνή ή έχει μία παράξενη προσωδία ή χροιά την ώρα που μιλάει)
 • Δυσκολίες στην κατάποση 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΣΕ ΒΡΕΦΗ:

 • Διαταραχές σίτισης /κατάποσης

ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ:

 • Καθυστέρηση λόγου
 • Δυσκολίες στην άρθρωση
 • Τραυλισμός
 • Διαταραχές φωνής
 • Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές-Αυτισμός
 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • Διαταραχές προσοχής –συγκέντρωσης (ΔΕΠ-Υ)
 • Εξελικτικές Αναπτυξιακές Διαταραχές
 • Σύνδρομα
 • Βαρηκοΐα
 • Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες

ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ:

 • Προβλήματα επικοινωνίας ή μάσησης/ κατάποσης έπειτα από νευρολογικές διαταραχές ή εκφυλιστικές ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων εγκεφαλικά επεισόδια, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, Parkinson και άνοια
 • Καρκίνο κεφαλής και τραχήλου
 • Διαταραχές φωνής
 • Διαταραχές ψυχικής υγείας
 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • Τραυλισμός
 • Βαρηκοΐα
 • Εγκεφαλικά επεισόδια
 • Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
 • Άνοια